WGC Zuidrand vzw

WGC staat voor laagdrempelige, emanciperende en hoogwaardige gezondheidszorg. Op Kiel leeft een kwetsbare bevolking, voor wie de toegang tot basisgezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. Zuidrand probeert een antwoord te geven op deze behoefte.

Sinds eind 2011 bieden wij, zorg aan de bewoners van Kiel en Valaar in Antwerpen. De bewoners zelf betalen niet voor deze zorg, Zuidrand ontvangt maandelijks een vast bedrag per geregistreerde patiënt rechtstreeks van het ziekenfonds. Hiervoor kan de patiënt een beroep doen op onze huisartsen, verpleegkundigen, sociale diensten en psycholoog. Vanuit een integrale visie benaderen we de patiënt in de verschillende facetten van de mens: fysiek, psychisch en sociaal.

Wij willen ons aanbod uitbreiden met een kinesitherapeut en een tandarts, omdat hier grote behoefte aan is. Omdat we hiervoor onze infrastructuur moeten uitbreiden, hebben we onlangs een aangrenzend gebouw aangekocht. Nu moeten we dit functioneel integreren in het bestaande gebouw. En dat betekent: renovatiewerkzaamheden en bijbehorende kosten.

Dit project is medegefinancierd door Socrowd en Triodos voor een bedrag van 50.000 euro.

Activiteitensector

Project type

Financieringsinstrumenten

Acteurs

Andere success stories