Tapio

TAPIO is software waarmee particulieren en bedrijven hun koolstofvoetafdruk kunnen compenseren door te investeren in bossen en bomen, en biedt zo de nodige instrumenten om koolstofneutraliteit te bereiken.

Deze software versnelt uw overgang naar koolstofreductie met geloofwaardige, haalbare en transparante strategieën die u helpen koolstofneutraliteit te bereiken en koolstofbeprijzing in uw bedrijfsvoering te integreren, met als doel duurzaamheid en winstgevendheid met elkaar in evenwicht te brengen.

In 2019 heeft TAPIO deelgenomen aan een door Solifin georganiseerde matchmaking-sessie. Zij zullen worden ondersteund door Finance.Brussels via een converteerbare schuld.

Activiteitensector

Project type

Financieringsinstrumenten

Acteurs

Andere success stories