Sonian Wood Coop

Sonian Wood Coop verbindt het Zoniënwoud met de lokale houbewerkers

Het Zoniënwoud is een uniek ecosysteem van zo’n 5000 hecatares aan de rand van Brussel. Het woud word op een duurzame manier onderhouden, volgens het Forêt de Soignes Management Plan dat de Brusselse regering in 2019 aannam. Elk jaar wordt een rigoureuse selectie van bomen geveld en vervangen om de biodiversiteit van het bos te verhogen en aan te passen aan de klimaatverandering. Jammer genoeg wordt meer dan drie kwart van het hout van het Zoniënwoud naar Azië geëxporteerd voor verwerking.

De coöperatieve Sonian Wood Coop wil hier iets aan doen door een samenwerking tussen boseigenaars en houtbewerkers. In tegenstelling tot het exportmodel dat de Belgische bosbouw overheerst, creëert Sonian Wood Coop lokale socio-economische meerwaarde en vermindert het drastisch de ecologische voetafdruk. Elke stap van het productieproces moet zo duurzaam, lokaal en fair mogelijk verlopen : van de verkoop van staande bomen tot het eindgebruik in de architectuur of design. Dit stimuleert vakmanschap en lokale tewerkstelling. De grote mate van samenwerking in de waardenketen is uniek in de houtsector en een grote troef in hun lokale aanpak.

Sonian Wood Coop heeft deelgenomen aan onze matchmakingsessie in september 2020 en heeft sindsdien financiële steun gekregen van Citizenfund (kapitaalsinvestering van 10.000 euro). Het Sen’se Fonds van de Stichting voor Toekomstige Generaties heeft ook een converteerbare achtergestelde lening van EUR 50.000 verstrekt. Tenslotte rondt het bedrijf de onderhandelingen af met Trividend en Brusoc (CoopUs instrument) voor aanvullende kapitaalinvesteringen. Alle vier de geldschieters zijn lid van Solifin.

Activiteitensector

Project type

Financieringsinstrumenten

Acteurs

Andere success stories