A smart world

aSmartWorld is een Belgische start-up opgericht in 2018. Het zamelt lokaal gebruikte smartphones en tablets in om ze op te knappen en opnieuw in omloop te brengen 🛠️📱♻️.

De missie van aSmartWorld is tweevoudig.

  • Milieuvriendelijk: ongebruikte smartphones en tablets een nieuw leven geven.
  • Sociaal: de digitale kloof in België bestrijden door bestaande verenigingen te helpen.

aSmartWorld integreert de waardeketen van het opknappen, van de inzameling in België, tot de verkoop aan de eindgebruiker in de EU. Deze integratie zorgt voor meer transparantie en controle, wat leidt tot een hogere opknap ratio en een verminderd risico op slechte behandeling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Het bedrijf heeft in de zomer van 2021 € 400.000 aan eigen vermogen opgehaald bij Change en Lita. Dit geld is bedoeld om de commerciële ontwikkeling van het bedrijf te financieren en de lancering van zijn nieuwe mobiele app die zal worden gebruikt om het volume van smartphones en tablets ingezameld bij particulieren te verhogen.

Activiteitensector

Project type

Financieringsinstrumenten

Acteurs

Andere success stories