Uw project heeft niets te maken met de circulaire economie? Begrijp me niet verkeerd!

27/02/2019

Bent u een projectstichter of een ondernemer in Brussel? U bent geïnteresseerd in duurzame economie, maar u denkt dat uw project daar niets mee te maken heeft? Hier zijn enkele verklaringen om u te helpen het onderwerp te begrijpen !_

Enkele jaren ervaring met het ondersteunen van circulaire projecten heeft geleid tot de conclusie dat veel projectleiders zichzelf uitsluiten van het paradigma van circulariteit, uit bescheidenheid of gebrek aan informatie.

Bedrijven die ambassadeurs zijn van de circulaire economie zijn heel vaak verbonden met de (her)valorisatie van een materiaalstroom (kleding, glas, plastic, koffiedik, sigarettenpeuken, bakstenen, enz.) De circulaire economie heeft inderdaad kunnen profiteren van voorbeelden van uitwisselingen van materiaal- of energiestromen, van de symbiose van Kalundborg in Denemarken tot de herwaardering van koffiedik dankzij Permafungi, of de beroemde circulaire jeans van Mud Jeans. Deze verschillende projecten hebben het grote publiek in staat gesteld de beginselen van de kringloopeconomie te begrijpen, maar zullen ook tot gevolg hebben dat de kringloopeconomie wordt beperkt tot “nulafval”. Met andere woorden, dit fenomeen kan leiden tot gedachten als: “Ik ben geïnteresseerd in de circulaire economie, maar helaas heeft mijn project niets te maken met recycling”.

Naast de commerciële projecten of HoReCa ontmoeten de Brusselse steunstructuren voor de oprichting van ondernemingen vaak projectleiders wier economisch model op een dienstverlening is gebaseerd. Daaronder zijn grafisch ontwerpers, webdesigners, reclamemakers, kunstenaars of consultants die niet mogen worden uitgesloten van steunprogramma’s, starterscentra of subsidies in de circulaire economie. Integendeel, zij vertegenwoordigen een groot deel van het economische weefsel van Brussel, dat voornamelijk uit diensten bestaat. Er staat dus veel op het spel bij deze integratie, en twee theoretische noties ondersteunen dit standpunt:

Een bedrijf is nooit circulair als het in een vacuüm opereert. Het is echt belangrijk het ecosysteem ervan te beschouwen en zich bewust te zijn van de interacties met verschillende soorten actoren. Er bestaan verschillende instrumenten om inzicht te krijgen in iemands ecosysteem (het “waardenetwerk”). Circulariteit is erop gericht het bedrijf te begrijpen in zijn relatie met de klant, de leverancier, de logistiek, de werknemers, de plaatselijke autoriteiten en andere bedrijven. Kortom, elk project, ongeacht het bedrijfsmodel, kan circulariteitsstrategieën integreren.

Circulaire economie beoogt een nieuwe kijk op de waardeketen in tegenstelling tot de lineaire economie. Deze waarde is echter niet alleen materieel of financieel. Andere soorten waarde vormen een economisch model: informatiestromen, vertrouwen tussen belanghebbenden, sociale of milieuwaarde. Het in kaart brengen van deze waarden zal u helpen de verbanden te zien tussen uw project en de circulaire economie; u zult andere manieren overwegen om waarde te creëren.

Concluderend kan worden gesteld dat elk project, ongeacht het economische model, het potentieel heeft om de circulaire economie te integreren. Om dat te doen, staan u vele methodes ter beschikking. Soms is het moeilijk te weten waar te beginnen. Aarzel niet om deel te nemen aan opleidingen om begeleid te worden in uw reis naar de circulaire economie.