State of the Belgian Impact Investing sector

28/11/2022

De wereld staat voor grote sociale en ecologische uitdagingen, zoals blijkt uit de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). De Verenigde Naties hebben zich tot doel gesteld om tegen 2030 wereldwijde doelstellingen te bereiken zoals “geen honger”, “geen armoede” en “betaalbare en schone energie”. Onder de ontwikkelde landen staat België specifiek nog voor grote uitdagingen zoals inkomensarmoede, beschikbaarheid van sociale huisvesting en toegang tot hernieuwbare energie. Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), overheden, stichtingen en organisaties met een sociaal oogmerk proberen deze problemen momenteel aan te pakken, maar niet altijd op de gewenste schaal of in de gewenste mate. Om de schaal te vergroten en hun impact te vergroten, is meer financiering nodig en moeten meer belanghebbenden worden ingeschakeld. Zowel bedrijven als investeerders tonen een toegenomen bereidheid om een rol te spelen bij het aanpakken van deze mondiale uitdagingen, maar er is nog steeds een kans om meer te doen. Het is belangrijk op te merken dat impact investing uiteindelijk een middel is om een doel te bereiken, waarbij investeringen worden gezien als een instrument om positieve impact te genereren door meerdere bedrijven en organisaties.

Dit rapport dient als basis om de huidige staat van de Belgische markt van impact investing in kaart te brengen, die wordt gedefinieerd als “investeringen in bedrijven, organisaties en fondsen met de bedoeling om naast een financieel rendement een meetbare en gunstige sociale of milieu-impact te genereren”. Bovendien bestudeert en identificeert het rapport de groeikansen, met als doel de geïnvesteerde bedragen en de doeltreffendheid van impactinvesteerders te verhogen. Deze studie heeft de modus operandi van het huidige Belgische ecosysteem van impact investing onderzocht en een eerste schatting van de omvang van de markt opgeleverd. Het biedt een methodologische basis waarop toekomstig onderzoek kan voortbouwen om de groei van de totale markt te meten. Dit werd bereikt door primair onderzoek (inclusief enquêtes en meer dan 60 interviews) en secundair onderzoek van publiek beschikbare gegevens, bestaand onderzoek en best practices van andere landen.

Het resultaat van de marktanalyse is dat de totale omvang van de huidige impactbeleggingsmarkt varieert van ongeveer 6 miljard euro tot 16 miljard euro, wat neerkomt op 1,0 tot 2,5% van het totale vermogen onder beheer in België. Afhankelijk van het bereik en de veronderstellingen, is het grootste deel (ongeveer 45 tot 75%) van dit bedrag afkomstig van investeerders die zich hoofdzakelijk op impact toeleggen, terwijl particuliere financiële instellingen (ongeveer 0 tot 14%), family offices (ongeveer 14 tot 15%), institutionele investeerders (tot 2%), private equity en durfkapitaalondernemingen (ongeveer 1 tot 4%) en andere investeerders (ongeveer 10 tot 16%) het resterende deel voor hun rekening nemen.

De markt voor impact investing in België heeft nog een groot groeipotentieel, vooral door het aantrekken van meer investeringen van traditionele investeerders, die momenteel slechts een klein deel van hun totale AUM hebben geïnvesteerd in maatschappelijke impact. In vergelijking met de buurlanden wordt geschat dat de Belgische markt voor impact investing in de komende drie tot vijf jaar meer dan verdubbeld kan zijn tot een totaal AUM van meer dan 30 miljard euro.

U kunt nu ons hele rapport over de toestand van de Belgische impact investing-sector lezen.

Het volledige rapport is te downloaden hier

De uitvoerende samenvatting is te downloaden hier.

Sevan Holemans, Managing director of Solifin