Solidaire financiering en burgers ten dienste van ondernemers

28/01/2019

Voor velen blijft de financiële sector een ontoegankelijke en duistere wereld, synoniem met speculatie, fraude, ongelijkheid en gebrek aan ethiek. De vele schandalen en financiële crises staan hier niet los van. Financiering speelt echter nog steeds een centrale rol. In de nieuwe golf die ons overspoelt - anders eten en consumeren, anders denken over zorg en onderwijs, anders denken over vervoer - is financiering een terugkerend thema. Waarom zou deze andere vorm van consumptie niet gepaard gaan met een andere vorm van financiering? Welnu, dat is te danken aan de solidariteitsfinanciering die van de burgers komt.

Het probleem

In tegenstelling tot de grote spelers op de financiële markt is solidaire of ethische financiering gebaseerd op noties van algemeen belang en houdt zij verband met sociale problemen. Vandaag is minder dan 10% van de traditionele transacties in de wereld bestemd voor de financiering van de reële economie, die werkgelegenheid schept (de overige 90% zijn effecten die op de markten worden verhandeld). Bovendien worden ondernemers met positieve innoverende projecten al te vaak buitenspel gezet door het financiële systeem, dat het moeilijk vindt te aanvaarden dat winst niet langer de enige prestatie-indicator kan zijn.

De cheque

In België staat momenteel 265 miljard euro op spaarrekeningen, die de markten voeden zonder dat burgers of bedrijven zich daarvan bewust zijn. Dit is een aanzienlijk “inkomensverlies” voor de sociale en milieu-economie, die werkgelegenheid en een sociaal weefsel creëert. Toch is er geen gebrek aan initiatieven op het gebied van solidaire financiering, en er is een sterke vraag naar uitbreiding. Zij hebben ervoor gekozen niet langer fossiele, vervuilende of belastingparadijzen te financieren, maar zich in te zetten voor acties met een sociale of milieu-impact. CREDAL is een coöperatieve solidariteitskredietvereniging die elke coöperatie garandeert dat haar geld zal worden gebruikt voor de financiering van nuttige projecten: verenigingen, coöperaties, milieuprojecten, enz. Dat geldt ook voor CitizenFund, een coöperatie die burgers de mogelijkheid biedt om hun geld te investeren in bedrijven uit de circulaire economie en in transitie.

Rechtstreeks deelnemen aan de financiering van bedrijven

Crowdfunding, een vorm van participatieve financiering, is ook een groeisector: in de afgelopen 5 jaar is in België 22 miljoen euro geïnvesteerd in crowdfundingplatforms. Sommige van hen hebben de ambitie om 3.0 banken te worden. Tot de meest ethische platforms behoren GrowFunding, een specialist in overgangsprojecten in het Brussels Gewest waarvoor giften kunnen worden gedaan, en LITA.co, een specialist in investeringen in bedrijven met een grote sociale of ecologische impact. Het Miimosa-platform bijvoorbeeld is gewijd aan agro-ecologische projecten, terwijl Blue Bees zich richt op duurzame voeding en landbouw.

FARM, Vidya, MODS, Billy, Bonjour Maurice …. zijn dus gefinancierd door burgers die coöperaties of aandeelhouders van ethische bedrijven zijn geworden. Op die manier kunnen burgers weer controle krijgen over hun geld door het zelf te investeren in zinvolle ondernemingen.

Rendement op investering en impact

Verduurzaming van haar “portefeuille”, d.w.z. het voorstel van impact investing, een beleggingsstrategie die streeft naar synergieën tussen sociale, milieu- en maatschappelijke effecten enerzijds, en een neutraal of positief rendement op de beleggingen anderzijds . Het is gericht op zowel burgers als bedrijven die op zoek zijn naar een financieel rendement op hun investering, maar die ook bezorgd zijn over de ecologische of sociale gevolgen van het project, en die over het algemeen bereid zijn om zich voor 5 tot 7 jaar vast te leggen. Bij impactbeleggingen is het rendement zelden hoger dan 10%, maar u kunt er zeker van zijn dat uw geld op een positieve manier wordt gebruikt.

Focus op LITA.co, het platform voor verantwoord investeren

Dit crowdfundingplatform, gelanceerd om de kloof tussen de burger en de financiële wereld te verkleinen, is vorig jaar de grens overgestoken, na 3 jaar actief te zijn geweest bij onze Franse buren, en kan nu al 14 miljoen euro opbrengen. Het principe is eenvoudig: vanaf 100 euro kunt u investeren in bedrijven met een sociale, ecologische en maatschappelijke impact, en aandeelhouder of geldschieter worden. Bovendien kunnen particulieren dankzij de Tax Shelter profiteren van een belastingvermindering tot 45% van de geïnvesteerde bedragen.