Interview met Michiel, Voorzitter van het Raad van bestuur van Incofin cvso

08/09/2022

Wie ben je en wat is je rol bij Incofin cvso?

Ik ben Michiel Geers, voorzitter van Incofin cvso en als gedelegeerd bestuurder van Volksvermogen zetel ik al sinds 2009 zowel in het Investeringscomité als in de Raad van Bestuur van Incofin cvso.

Wat was je motivatie om deel uit te maken van Incofin cvso, en wat maakt Incofin cvso uniek?

De sociale impact van Incofin cvso werkt inspirerend. Incofin cvso richt zich op mensen in opkomende landen met weinig middelen, maar vaak met een grote ondernemingszin. Mensen met een klein bedrijfje, een garage, een naaiatelier, een boerderij… Met vaak niet meer dan een paar honderd euro kunnen zij hun onderneming uitbouwen en welvaart creëren voor zichzelf, hun gezin en hun omgeving. In deze landen hebben kleine ondernemers vaak geen huis of andere activa die ze in pand kunnen geven. Klassieke banken haken dan af. Via microfinanciering krijgt deze groep ondernemers toch toegang tot financiering.

In welke mate vervult de organisatie haar missie?

Incofin cvso bestaat nu dertig jaar, en ook al is de manier waarop door de jaren heen veranderd, Incofin cvso is steeds trouw gebleven aan de oorspronkelijke missie: het ondersteunen van kwetsbare mensen in opkomende economieën die hun ondernemersdroom willen waarmaken. Vandaag maakt Incofin cvso een verschil voor 3,4 miljoen mensen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Alle investeringen van Incofin cvso hebben een duidelijke, lokale impact die we ook monitoren. Deze impact is geijkt op zes “sustainable development goals” (SDGs) van de Verenigde Naties: geen armoede, geen honger, gendergelijkheid, eerlijk werk en economische groei, uitbouwen van innovatie en infrastructuur en ongelijkheid verminderen. Daarnaast investeert Incofin in technische assistentie, waarmee de lokale instellingen waarmee Incofin samenwerkt hun werking kunnen verbeteren. Zo kan er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in digitalisering, beter risicobeheer of productinnovatie.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de komende jaren?

Ook al ligt de primaire focus van Incofin cvso op financiële inclusie, we zien nog tal van andere uitdagingen. Zo investeert Incofin cvso ook in duurzame landbouw en faire opbrengsten voor boeren. Ook met de klimaatuitdagingen voor ogen kijken we hoe we boeren kunnen wapen tegen klimaatverandering.

Waarom is het belangrijk om deel uit te maken van Solifin en wat zijn de verwachtingen hieromtrent?

We merken dat de belangstelling voor bewuste beleggingen en met name impactbeleggen wereldwijd enorm is toegenomen. Toch heb ik het gevoel dat relatief weinig beleggers in België weten wat impactbeleggen inhoudt. Ik ben ervan overtuigd dat we door samenwerking binnen de sector meer beleggers kunnen bereiken die willen dat hun geld niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk rendeert.