Interview met Hefboom

28/04/2021

Waarom werd Hefboom opgericht en wat is zijn bestaansreden?

Hefboom werd 35 jaar geleden opgericht met als doel financiering te verschaffen aan organisaties en ondernemingen die een sociale en ethische meerwaarde bieden. Daarbij was het belangrijk dat ze een economische activiteit hadden en dat er tewerkstelling werd gecreëerd. Gedurende de jaren bouwde Hefboom ook een adviesdienst uit. En ondertussen levert Hefboom ook ondersteunende diensten aan coöperaties en social profit organisaties.

Hefboom inspireert, faciliteert en realiseert organisaties en (burger)initiatieven mee, die éénieders recht op kwaliteitsvol en inclusief leven én werken mogelijk maken. Wij doen dat door sociaal en duurzaam ondernemerschap te versterken. Organisaties, ondernemingen en individuen die willen bijdragen aan een sociale en duurzame wereld kunnen investeren in Hefboom. Met deze middelen biedt Hefboom financiering, diensten en consultancy aan voor organisaties, ondernemingen en andere initiatieven met sociale en maatschappelijke doelstellingen.

Door de jaren heeft Hefboom verschillende innovatieve financieringsvormen ontwikkeld voor organisaties en individuen. Ze zijn op maat van een specifieke sector of doelgroep. Zo is Impulskrediet al meer dan 9 jaar het microkrediet voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die via de bank geen financiering (meer) krijgen. Voor de kunst en cultuursector lanceerde Hefboom in 2018 het Cultuurkrediet. Deze laagdrempelige lening stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. De Kunstlening zag het levenslicht in 2019 en maakt het mogelijk voor particulieren om via een renteloze lening een kunstwerk aan te kopen van een levende Vlaamse Kunstenaar bij een erkende galerie.

Wat zijn op dit moment de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie?

Steeds meer organisaties en onderneming vinden het belangrijk om voor hun werking samen te werken met sociale en duurzame partners. Tegelijk barst ook de strijd om de impactinvesteerder volop los. Pas sinds enkele jaren trekken steeds meer organisaties, bedrijven maar ook financiers die sociale en maatschappelijk kaart. Hefboom ondersteunt echter reeds 35 jaar ook effectief maatschappelijke projecten en organisaties. Al even lang bieden we ook een volwaardig sociaal en duurzaam investeringsalternatief aan. Het is een hele uitdaging voor Hefboom om die positie in de markt te verankeren tussen die vele grotere spelers.

De definitie van sociaal ondernemen waar wij graag naar refereren is die van de Europese Commissie. Sociaal ondernemerschap biedt een antwoord op maatschappelijk uitdagingen en tegelijk worden financiële rendementen ook maximaal geherinvesteerd in het maatschappelijk project. Dat betekent bijvoorbeeld dat winstuitkeringen aan aandeelhoudersbeperkt worden.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en

Waarom zijn jullie lid geworden van het netwerk van Solifin en wat zijn jullie prioriteiten voor de ontwikkeling van het netwerk?

Hefboom vindt het belangrijk om de krachten te bundelen van sociale en ethische financiers. Tot nog toe bestond dat niet in België. Dit bestaat al wel op Europees niveau. Bijvoorbeeld via FEBEA, European Federation of Ethical and Alternative Banks (www.febea.org). Waar Hefboom ook lid van is.

Het Solifin netwerk brengt sociale financiers samen, die naast financiering verschaffen aan projecten met een positieve maatschappelijke impact, ook zelf sociaal ondernemen. Solifin matcht niet enkel impactfinanciers met projecten maar is tevens een platform waar we kennis over impact-financiering delen.

De belangrijkste prioriteiten voor ons zijn bij Solifin: • het uitbouwen van een eigen financieel duurzaam model • het promoten van de ‘echte’ sociale en duurzame financiers, en • de referentie worden waar sociale financiers en ondernemers elkaar vinden