Een ambitieus project, een duidelijk enthousiasme… en een geslaagde avond!

28/10/2019

De officiële lancering van Solifin zal zijn stempel hebben gedrukt op de geesten van de mensen. Een terugblik op deze paar uur rijk aan hoogtepunten.

De inleidende opmerkingen van Thomas Van Craen (CEO van Triodos Bank) en Sevan Holemans (Solifin-coördinator) waren de eerste. Deze twee hoofdrolspelers onderstreepten de ambitie en het succes van het project.

Enkele minuten later stemde Lisa Isnard (kabinetschef van de Brusselse minister Barbara Trachte) ermee in, en herinnerde ze “al diegenen die van Brussel een ambitieuze stad durven te maken, met een regeneratieve economie, waar sociaal en democratisch ondernemerschap wordt ondersteund en bevorderd“.

Wat gebeurt er nu? Het was een presentatie van de nieuwe leden van het netwerk (SE’n’SE Fund, Phitrust, Kois Invest en Trividend), maar bovenal een discussie gericht op impactfinanciering met, om het debat inhoud te geven, vier experts:

  • Christel Dumas (hoogleraar aan ICHEC en lid van de Solifin Ethics Committee)
  • David Melett (ondernemer en lid van BeeFounders)
  • Xavier Thauron (Investment Director van Phitrust Partners)
  • Piet Colruyt (oprichter van SI2fund en lid van de Solifin Board)

Met een flashback, om te beginnen, toen Xavier Thauron herinnerde aan de ontstaansgeschiedenis van Phitrust in 2005, toen het Franse financiële landschap met een positief effect slechts zeer weinig spelers had. Wat is belangrijk voor hem? Het rendement van de impact en niet het financiële rendement. Met andere woorden, een investeerder kan aan zijn aandeelhouders laten zien dat hij niet zo’n hoog financieel rendement heeft als verwacht. Aan de andere kant kan hij hun niet zeggen dat het effect minder is dan het oorspronkelijke doel.

De maturiteit van de Belgische markt? Xavier Thauron wilde positief zijn en merkte op dat er al veel acteurs zijn en dat veel van hen samenwerking zoeken via Solifin. Dit is des te bemoedigender omdat een dergelijk instrument niet bestaat in Frankrijk, waar deze financiële logica inmiddels goed is doorgedrongen.

Een verklaring die kort daarna werd aangevuld door David Mellett. Actief in verschillende sociale projecten, herinnerde hij eraan dat, om te kunnen functioneren, het financiële systeem hand in hand moet werken met de leiders van sociale projecten. Het effect, zoals David Mellett al zei, is dat men probeert te veranderen wat mensen gewend zijn om te consumeren (van voedsel tot eigen huis). Het uitvoeren van een ambitieus project vraagt dus geld en tijd en steun voor ondernemers om hen te helpen nieuwe vaardigheden en ervaringen te ontwikkelen.

Een concreet advies voor ondernemers? Je moet een probleem vinden om op te lossen en klanten, maar probeer het eerste probleem op te lossen voordat je op zoek gaat naar financiering en investeringen. In plaats van geobsedeerd te zijn door impact, is het een kwestie van het bedrijf op de eerste plaats zetten en vervolgens de impact te laten stromen om het project in de juiste richting te bouwen.

De behoeften van sociale ondernemers? Wie kan zo’n vraag beter beantwoorden dan Piet Colruyt? De laatste wees met name op financiën, netwerken en advies…. Omdat geld alleen niet genoeg is. Een visie die tot uiting komt in het beroemde Impact House, waar alle investeerders, financiers en bedrijven de impact proberen te versterken door samen te werken in plaats van te concurreren. Als ze niet worden ondersteund door een voldoende sterk ecosysteem, lopen sociale ondernemers het risico te worden verpletterd door de traditionele spelers op de markt.

Tot slot was Christel Dumas verantwoordelijk voor de presentatie van het ethisch comité, de werking ervan en de filosofie van het relatief strenge handvest waarop de Solifin-leden hun analyse van de toepassingen van nieuwe financiële spelers baseren. Zoals ze al aangaf, is het meten van de kwaliteit van investeringen een complexe taak, omdat het moeilijk is om te definiëren wat echt een “maatschappelijk verantwoorde investering van hoge kwaliteit” is.

Christel Dumas was met haar hoogleraarschapshoed aan ICHEC verheugd over de mentaliteitsverandering onder studenten die zich in de financiële en economische wereld begeven: ze kiezen steeds vaker voor cursussen die zich richten op nieuwe financiële modellen in plaats van op traditionele financiële modellen.

Een academisch gedeelte dat eindigde met een vraag- en antwoordsessie alvorens plaats te maken voor een lucratieve en aangename netwerkavond.