Duurzaam beleggen: rendement en impact gaan hand in hand

27/08/2018

**In het kader van hun beleggingsstrategieën streven financiële instellingen en beleggers steeds vaker naar duurzame doelstellingen. Dit is een van de redenen waarom “impact investing” in opmars is. Deze vorm van investeren legt de nadruk op maatschappelijke impact naast financieel rendement.

De Koning Boudewijnstichting is een instelling die zich in de eerste plaats ten doel stelt projecten met een maatschappelijk doel op te zetten en te ondersteunen. “We zien een duidelijke evolutie in onze sector”, verklaart Luc Tayart de Borms, gedelegeerd bestuurder. “Vroeger besteedden stichtingen de inkomsten uit hun financiële beleggingen aan een goed doel, ongeacht hoe en waar het kapitaal was geïnvesteerd. Nu begrijpen we dat ditzelfde kapitaal kan worden gebruikt om een missie uit te voeren. Lees ook: Luc Tayart de Borms, Wij willen een positieve impact hebben op de samenleving. Hij geeft nog een andere reden voor het groeiende belang van impact investing: we steunen vaak projecten in ontwikkelingslanden. Voor deze giften of hulp wordt over het algemeen niets terug verwacht. Wil een project echter een duurzaam effect hebben, dan moet de economische logica erin worden geïntegreerd.

Wil een project echter een duurzaam effect hebben, dan moet de economische logica erin worden geïntegreerd.

“Om dit te doen, investeren we voor een maatschappelijk rendement. Op die manier zullen we steeds meer projecten kunnen realiseren die economisch haalbaar zijn, of zelfs zeer rendabel”, aldus de bestuurder van de Koning Boudewijnstichting.

Wat zijn de resultaten?

Deze zelfde filosofie ligt in de lijn van het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. “Ons voornaamste doel is ervoor te zorgen dat hulp op de lange termijn nutteloos wordt. Wij streven ernaar de economische groei te stimuleren in de landen waar wij actief zijn, zodat de bevolking op een duurzame manier vooruit kan”, aldus Alexander de Croo, vice-premier en minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Lees ook: De sleutel tot de war for talent? A People-Oriented Approach](https://trends.levif.be/economie/trends-information-services/la-cle-de-la-reussite-de-la-guerre-pour-le-talent-une-approche-orientee-vers-l-individu/article-publishingpartner-882657.html)_

“De vraag is niet meer hoeveel we hebben uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking, maar welke resultaten we hebben bereikt,” zegt De Croo. Impact investing wordt zo een hoeksteen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. België heeft zelfs een specifiek investeringsvehikel: de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, BIO.

“BIO investeert in lokale projecten die een grote impact moeten hebben: infrastructuurprojecten, toegang tot internet, financiering, professionalisering in de agrovoedingssector, enz. BIO heeft ongeveer 750 miljoen euro geïnvesteerd in bedrijven in onze partnerlanden. »

Ook kansen voor Belgische bedrijven.

Zo slaagt BIO erin financieel rendement te combineren met economische en maatschappelijke vooruitgang. Dit komt niet alleen ten goede aan de plaatselijke gemeenschappen, maar ook aan Belgische bedrijven, voor wie de impact van investeringen kansen biedt op deze bloeiende markten,” vervolgt de minister.

Regeringen, de particuliere sector en NGO’s moeten hun krachten bundelen om de armoede in de wereld te helpen uitroeien.

“Regeringen, de particuliere sector en NGO’s moeten hun krachten bundelen om de armoede in de wereld te helpen uitroeien. Dit is de enige manier om de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te verwezenlijken”, besluit Alexander De Croo.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)