De Daniel en Nina Carasso Foundation kiest Quadia voor het beheer van haar impact investment portfolio

26/02/2019

De Daniel en Nina Carasso Foundation heeft Quadia gekozen om het eerste mandaat van de Foundation te creëren en beheren dat gewijd is aan social impact investing.

Er is een fonds opgericht met de naam “Daniel and Nina Carasso Sustainable Food Systems Foundation” (FDNC SFS), dat bestemd is voor de schenking van de stichting. Het zal ondernemingen met een grote impact in de duurzame voedingssector in Frankrijk en Spanje financieren.

De Daniel en Nina Carasso Foundation, opgericht in 2010, is de grootste stichting onder de auspiciën van de Fondation de France, het belangrijkste filantropische netwerk in Frankrijk. De Stichting financiert en steunt projecten op twee gebieden: duurzame voedselsystemen en kunst in de Gemeenschap, zowel in Frankrijk als in Spanje. Met meer dan 460 miljoen euro aan financiële activa wil de stichting nu haar portefeuille van verantwoorde investeringen verder uitbreiden door een impact investment fund op te richten dat nu door Quadia wordt beheerd.

In het kader van de regeneratieve economie zal Quadia investeringen selecteren en beheren in ondernemingen die een grote impact hebben. Het specifieke fonds is opgericht met een tweeledig doel: bijdragen aan de programma’s van de Stichting en een instrument zijn voor actoren in de sociale en solidaire economie in het uitbreidingsproces, door financiële steun te verlenen via instrumenten als participatieleningen en investeringen in aandelenkapitaal. Tot dusver zijn reeds drie investeringen goedgekeurd.