Activiteitenverslag Solifin 2020

06/04/2021

Dit is het jaarverslag 2020 van Solifin. In dit verslag van twee bladzijden vindt u de belangrijkste informatie van ons jaar 2020. In dit verslag hebben wij onze 3 missies en de projecten die daaruit voortvloeien, belicht. U vindt er ook een overzicht van de projecten die wij hebben gefinancierd, de evenementen waaraan wij hebben deelgenomen en een overzicht van ons netwerk.